In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW TWWP O/Lublin

TWWP
Zarząd TWWP PDF Drukuj Email

Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu członków TWWP, a funkcje pełnią  na zasadzie wolontariatu.

Zarząd TWWP Oddział w Lublinie (od sierpnia 2014 r.)

  • Zofia Frajnt – Prezes Zarządu Oddziału
  • Krzysztof Jasiński – Wiceprezes Zarządu Oddziału
  • Krystyna Mroczek – Sekretarz Zarządu Oddziału
  • Jadwiga Wójcik-Maciejewska – Skarbnik Oddziału
  • Elżbieta Iwanicka – Członek Zarządu Oddziału
 
TWWP PDF Drukuj Email
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie 

"Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnymdziałającym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki...

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej (TWWP)  jest prawnym sukcesorem przeszło stuletniej tradycji polskiego ruchu wszechnicowego, a zwłaszcza działającej w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej – Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadach non profit.

TWWP  jest społecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnym działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania, służącym podnoszeniu kultury umysłowej polskiego społeczeństwa, polityki społecznej, kultury narodowej oraz ochrony środowiska.

Działania Towarzystwa  nakierowane są szczególnie na: działalność w zakresie pomocy społecznej,  ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo oraz promocję  i organizację wolontariatu, a także na integrację oraz reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 


Polub nas na Facebooku