In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW O LUTW Oferta

O LUTW
Wykłady - pierwszy semestr PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dziekanat   
poniedziałek, 09 października 2017 10:33


Harmonogram wyk?adów ogólnouniwersyteckich LUTW – semestr I

Wejscie na aul? wyk?adow? odbywa si? za okazaniem wa?nego Identyfikatora S?uchacza. Identyfikatory b?d? wydawane na spotkaniu organizacyjnym 16 pa?dziernika 2017 r.
 
Poniedzia?ki, 15:00 Wyk?ady ogólne, Aula Agro Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Akademicka 15
?rody, 15:00 Wyk?ady o przyrodzie, Aula Wydzia?u Chemii UMCS, Plac Marii Curie-Sk?odowskiej 3
Pi?tki, 15:00 Wyk?ady o zdrowiu i technice, Aula Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36
szczegó?owy program wyk?adów:
Poprawiony: środa, 22 listopada 2017 10:09
 
PDF Drukuj

Harmonogram wyk?adów w roku akademickim 2016/17

(udzia? w wyk?adach za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej)

Wyk?ady popularno-naukowe z wiedzy humanistycznej - poniedzia?ek godz. 15.00

Wyk??dy popularno-naukowe z wiedzy przyrodniczo-geograficznej - ?roda godz. 15.30 

Wyk?ady popularno-naukowe z wiedzy o zdrowiu i technice - pi?tek godz. 15.00 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dziekanat   
czwartek, 01 grudnia 2016 11:51

WYK?ADY POPULARNO-NAUKOWE Z WIEDZY HUMANISTYCZNEJ

17 X  Siedem cudów Staro?ytnej Grecji i Rzymu cz. I  dr El?bieta Wo?niak

24 X Energetyka a wizja miasta przysz?o?ci   dr Jacek Warda

7 XI  Zagro?enia finansowe dla osób starszych, manipulacje i sposoby ochrony przed d?ugami   Tomasz Parol – Kancelaria prawna

14 XI Siedem cudów Staro?ytnej Grecji i Rzymu cz. II-dr El?bieta Wo?niak

21 XI  Ochrona maj?tku rodziny w prawie cywilnym  dr Bogus?aw Tymecki - kancelaria notarialna

28 XI  Tradycja i wspó?czesno?? w Krainie Rumianku   Gabriela Bilkiewicz - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

5 XII   Wolontariat – aktywno??, która zmienia ?ycie. Czy zawsze na lepsze? W dniu wolontariusza o wolontariuszach-dr Katarzyna Braun

12 XII  Kobieta w kulturze ?ydowskiej -dr Monika Szab?owska-Zaremba

19 XII  J?zykowo-kulturowy obraz bo?onarodzeniowej choinki - dr hab. Katarzyna Smyk

Spotkanie wigilijne – Rada Samorz?du LUTW

9 I  Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina -dr Monika Szab?owska-Zaremba

16 I  Facebook jak trzepak. Ba? si? lubi?? Fenomen mediów spo?eczno?ciowych w XXI wieku - dr Wojciech Wcise?

23 I  „?ony b?d?cie poddane m??om”? o w?a?ciwym rozumieniu modelu rodziny ?w. Paw?a - ks. dr Marek Jeziora?ski

WYK?ADY POPULARNO-NAUKOWE Z WIEDZY PRZYRODNICZO - GEOGRAFICZNEJ

19 X  Polesia czar - przyroda i kultura Bagiennej Krainy - dr in?. Arkadiusz Iwaniuk

26 X  Budapeszt i Zakole Dunaju - dr Monika Szab?owska- Zaremba

9 XI   “Czeski film”  - mgr Kamila Wieczorek

16 XI  Czarnobyl 30 lat po. Przyroda, stalkerzy,  tury?ci - dr Kamil Nie?cioruk

23 XI Zasady prawid?owego ?ywienia    dr hab. Bartosz So?owiej

30 XI Wizja miasta przysz?osci - dr Jacek Warda

7 XII  Europa ?ladami Mozarta -  mgr Kamila Wieczorek

14 XII  Owad – przyjaciel czy wróg  - dr Izabela Kot

11. I Ogrody wertykalne, czyli zielone ?ciany - dr Katarzyna Karczmarz

18. I Spacer po Ogrodach Papieskich - dr Barbara Macinek

25. I Jakie ro?liny odstraszaj? szkodniki - dobre - dr Katarzyna Karczmarz

WYK?ADY POPULARNO-NAUKOWE O ZDROWIU I TECHNICE

14 X Dlaczego technika?  prof. dr hab. in?. Zbigniew Pater

21 X W krainie Misia Yogi i Buffalo Billa prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepa?ski

28 X  Kiedy nale?y niepokoi? si? o w?trob?  dr hab. n. med. Beata Kasztelan -Szczerbi?ska

4 XI   ?ywienie w chorobach nowotworowych   Fundacja dla UJ

18 XI Czy z astm? mo?na ?y? normalnie?  dr n. med. Ewa Tr?bas-Pietra?

25 XI  Nowe technologie informacyjne w telemonitoringu osób starszych  dr in?. Wojciech Surtel

2 XII  Pi?? duchów. Psychologiczne aspekty tradycyjnej medycyny chi?skiej     mgr Iwona Pr?ciuk

9 XII  Dlaczego samolot lata    prof. dr hab. in? Miros?aw Wendeker

16 XII Choroby tarczycy. Objawy, diagnostyka, leczenie.    dr n. med. Dominik Porada

13 I  Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca  dr n. med. El?bieta Mazur-St??ka

20 I  Choroba Parkinsona   dr n. med. Marek Kami?ski

27 I  Kleszcze jako wektor chorobotwórczych drobnoustrojów   dr Jolanta Chmielewska Badora

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 11:53
 


Polub nas na Facebooku