In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Samorząd Starostowie

Starostowie LUTW
Starostowie Zespołów LUTW PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Zadania starosty

1. Starosta reprezentuje zespół przed kierownictwem LUTW i Radą Słuchaczy, a zwłaszcza: zgłasza propozycje słuchaczy dotyczące działań ulepszających funkcjonowanie zespołu i pomaga w ich realizacji, bierze udział w spotkaniach starostów organizowanych przez Radę Samorządu i Kierownika LUTW, a następnie przekazuje grupie informacje dotyczące działalności LUTW, dba by komunikaty podawane na wykładach powszechnych dotarły do wszystkich członków grupy.

2. Pomaga w działaniach organizacyjnych, w tym: dba o prawidłowy przebieg zajęć, wita i żegna wykładowcę, czuwa nad listą obecności słuchaczy na zajęciach,  wpisuje do dziennika zajęć dane członków zespołu na podstawie listy otrzymanej z sekretariatu, dziennik oddaje do Sekretariatu LUTW zaraz po ostatnim spotkaniu w miesiącu. Na podstawie dziennika księgowość wpisuje wykładowcę na listę płac w zespołach, (w zespołach, w których nie ma stałego opiekuna, starosta z ramienia LUTW koordynuje sprawy umów i rozliczeń finansowych zgodnie ze wskazaniami księgowości TWWP).

3. Utrzymuje kontakty z osobami prowadzącymi zajęcia: przekazuje opiekunowi i wykładowcom roczne harmonogramy zajęć oraz okolicznościowe zaproszenia, np. na inaugurację, uroczystość zakończenia roku akademickiego, spotkania świąteczne itp.,  uczestniczy w programowaniu zajęć, zbiera opinie słuchaczy, utrzymuje kontakt z Radą Programową, opiekunem zespołu lub wykładowcami, pomaga w doborze wykładów i potrzebnych materiałów, przypomina wykładowcy o dacie zajęć co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Po zakończeniu zajęć w danym roku akademickim przygotowuje sprawozdanie (zgodnie z przyjętym wzorem) z działalności zespołu i oddaje do Sekretariatu LUTW do 15 czerwca danego roku.

5. Troszczy się o dobrą atmosferę w zespole, w tym: wspomaga inicjatywy słuchaczy w zakresie spotkań towarzyskich, wycieczek, odwiedzin osób nieobecnych na zajęciach z powodu choroby, kłopotów osobistych itp., pomaga w rozwiązywaniu sporów, konfliktów, trudności życiowych, zachęca do pracy społecznej na rzecz LUTW, otacza opieką nowych słuchaczy, ułatwia im kontakty z innymi członkami grupy, włącza ich do życia towarzyskiego, pomaga w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu zajęć.

 


Polub nas na Facebooku