In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Projekty Zrealizowane

Projekty zrealizowane
Wyk?ady otwarte - PE?NIA ?YCIA PDF Drukuj Email

 

Lp.

Data

Godz.

Wyk?adowca

Temat

Miejsce

1.

15.10.13

11:00

Maria Brzezi?ska

Wiersze i poematy Józefa Czechowicza – audycja literacka z udzia?em prof. Józefa Ferta

Studio im. Z.Stepka – Radio Lublin ul. Obro?ców Pokoju 2

2.

21.10.13

15:00

ks. dr Grzegorz G??b

  Prus jakiego nie znamy, czyli „Pozytywista ewangeliczny”
w Lublinie

Aula Agro UP
ul. Akademicka 15

3.

28.10.13

15:00

dr Beata Kozaczy?ska

Dzieci Zamojszczyzny

Aula Agro UP
ul. Akademicka 15

4.

04.11.13

11:20

dr Marta Wójcicka

Kultury m?skie i ?e?skie

Wydzia? Humanistyczny  UMCS, „Stara Humanistyka”

sala 322 III p. Pl. Sk?odowskiej 4a

5.

04.11.13

15:00

dr ?ukasz Jasina

Anglicy o Polsce. Brytyjskie kino
o Polsce i Polakach

Aula Agro UP
ul. Akademicka 15

6

07.11.13

12:00

 

Maria Wn?k i  jej wszyscy ?wi?ci

Galeria Sztuki Gardzienice ul. Grodzka 5a

7

18.11.13

11:20

dr Marta Wójcicka

W co graj? ludzie – gry i zabawy mi?dzyludzkie.

Wydzia? Humanistyczny  UMCS, „Stara Humanistyka”

sala 322 III p. Pl. Sk?odowskiej 4a

8

19.11.13

11:00

Maria Brzezi?ska

Lubelska propozycja na Festiwalu Opowiadaczy w Izraelu – sztuka aktorska Witolda D?browskiego
z O?rodka Brama Grodzka -Teatr NN

Studio im. Z.Stepka – Radio Lublin ul. Obro?ców Pokoju 2

9

21.11.13

10:00

Kustosz wystawy

Sztuka ludowa Lubelszczyzny.  Janusz ?wie?y etnograf 
z zami?owania

Muzeum Lubelskie
na Zamku

 

10.

28.11.13

12:00

Barbara Czajkowska

Sztuka zdobnicza polska i obca
w zbiorach Muzeum Lubelskiego

Muzeum Lubelskie
na Zamku

 


 
Projekt w Programie RITA PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 22
SłabyŚwietny 

Projekt: „Dwa miast, dwie kultury, tysi?c inspiracji” realizowany by? w okresie od czerwca 2009 do maja 2010 roku w ramach Programu RITA.  Program grantowy RITA powsta?y w roku 2000, jest przedsi?wzi?ciem Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, realizowanym przez Fundacj? Edukacja dla Demokracji. Wiecej informacji na stronie Fundacji.

 
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Projekt "Kurtyna w gór?" by? realizowany w ramach konkursu dotacyjnego
„Seniorzy w akcji”. Koordynator projektu by?a Pani El?bieta Iwanicka. W dzia?aniach projektowych uczestniczyli studenci, seniorzy i uczniowie szko?y podstawowej przy Pogotowiu Opieku?czym w Lublinie. Wzi?li udzia? w rocznych dzia?aniach plastycznych i teatralnych.
Seniorzy i studenci to cz?onkowie Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza, dzia?aj?cego w ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów przy TWWWP O/Lublin.

 

Polub nas na Facebooku