In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Projekty Zrealizowane Dwa miasta, dwie kultury (RITA)

Projekt w Programie RITA PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 22
SłabyŚwietny 

Projekt: „Dwa miast, dwie kultury, tysi?c inspiracji” realizowany by? w okresie od czerwca 2009 do maja 2010 roku w ramach Programu RITA.  Program grantowy RITA powsta?y w roku 2000, jest przedsi?wzi?ciem Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci, realizowanym przez Fundacj? Edukacja dla Demokracji. Wiecej informacji na stronie Fundacji.

Celem projektu jest przeniesienie dobrych do?wiadcze? z pracy na rzecz seniorów Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do ?rodowiska organizacji bia?oruskich dzia?aj?cych na rzecz aktywizacji, kszta?cenia osób doros?ych. Partnerem w realizacji projektu ze strony bia?oruskiej jest organizacja ???? „???????????? ????”.

Realizacja zadania b?dzie s?u?y? zwi?kszeniu aktywno?ci kulturalnej starszych mieszka?ców Brze?cia. Poprzez udzia? w projekcie d??y? b?dziemy do stworzenia grupy inicjatywnej w Brze?ciu, której zadaniem b?dzie prowadzenie dzia?a? zmierzaj?cych do zmniejszenia zagro?enia wykluczeniem spo?ecznym uczestników spotka?; wyk?adów i zaj?? warsztatowych w?ród seniorów bia?oruskich.

Cele projektu:

promocja aktywnego stylu ?ycia w?ród seniorów bia?oruskich poprzez druk i dystrybucj? Informatora na temat form dzia?alno?ci LUTW i wielokulturowo?ci miasta Lublin,

realizacja zadania b?dzie s?u?y? zwi?kszeniu aktywno?ci kulturalnej starszych mieszka?ców Brze?cia,

poprzez udzia? w projekcie d??y? b?dziemy do stworzenia organizacji spo?ecznej której zadaniem b?dzie prowadzenie dzia?a? zmierzaj?cych do zmniejszenia zagro?enia wykluczeniem spo?ecznym uczestników spotka?; wyk?adów i zaj?? warsztatowych w?ród seniorów bia?oruskich,
poszerzenie mo?liwo?ci osób starszych zamieszkuj?cych w regionie Brzeskim do wi?kszego duchowego i kulturalnego rozwoju, efektywnej samorealizacji na przyk?adzie dzia?alno?ci LUTW,

prze?amywanie barier i stereotypów, we wzajemnych kontaktów polsko bia?oruskich,

inspirowanie do dialogu kultur, poznawania w?asnych tradycji,

wzajemne zrozumienie i nauka tolerancji,

otwarcie na inne kultury; religie; tradycje; zwyczaje;

zdobywanie ?wiadomo?ci na temat ró?norodnych uwarunkowa? spo?ecznych; osobistych.

Grupa partnerska:

 

Komentarze 

 
#11 ESPN harden trading names are created repeatedly Durant response: never mention againjamesSi 08-05-2015 01:27
"At present, the most prominent thing is sure he will not play now, " price said in a very kevin durant shoes rage gym, "wait until durant can play healthy, no more have acerbity keenly feel, he will be back to the pitch. If that means he will miss the overall season, even in the playoffs, then take the effort, take your time. As I said before, make sure that the player's health is the most important thing. "Our goal is to make him healthy to stage lebron shoes , no matter how much it takes time. Let players use health in the form of kd shoes bet to win a game is things we would not consider, it is beyond the scope of our attention. "Before durant thoroughly get rid of the pain, when called he'll not appear in court. "
 
 
#10 ugg ??? ??? ???????GrahamSn 21-10-2014 14:21
ugg emu 4,
ugg ??? ?,
ugg ?? ??,
ugg ??? ??? 22.5,
vans ??? ????,
ugg ??????????,
?? ugg doota,
ugg ???? ??,
moncugg ??,
?? ?? 3ds,
???????? ugg ??,
p ugg ??? ?,
ugg classic short boots sale,
ugg ????? ?? ?,
ugg ? ?,

??? ugg outlet,
ugg ??,
ugg ??? ? ?,
??? ugg ???,
ugg ?????,
ugg ??? ???,
ugg boots in gold coast,
?? ugg ??,
ugg ?????? ??,
ugg australia waikiki,
agg ?????????,
ugg ??? ?,
ugg japan ???,
ugg ?? ????,
ugg ?????,

how much are ugg boots in australia,
ugg ???? 17cm,
ugg ??????? ??????,
ugg ??? 5803,
ugg ??? ???,
ugg ??? ??,
ugg ???????,
???? ?? ???,
ugg ??? ??? ?,
ugg ??? ??,
ugg ??? ?? ?,
ugg ??????? ???,
?? ??? ?????,
ugg ??,
????? ?????,
 
 
#9 ufdrvgceeeddujeuwi 12-10-2014 02:10
 
 
#8 RE: Projekt w Programie RITAmmnesueks 12-09-2014 05:41
 
 
#7 nike shoxlzwqwteedKigueG 30-03-2014 06:36
reveal; The main metallic ?charpe sole with Alexander McQueen high-heeled shoes or boots and also butterfly-fold joining are acted the part with, accommodate generate the actual dreamy surroundings like western together with feather greatly; Afternoon of whitened involving Oscar De La Alau?a holds some bag, luxuriant won't eliminate integral conformative for a second time cheap nike blazer tells: "The exposition was through, this particular space sealed, the actual couple if having just one comparative attention should call and make an garment here. very well the very cropland Fei world later was Jordans, due to the fact he thinks to serve as your press reporter, interacting with Chinese and even Arabic are met very hassle-free. In that ,
 
 
#6 cheap mac makeupagsradagosmghz 31-12-2013 01:17
??ttp://www.muhabbatein.com
??ttp://www.muhabbatein.com
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
mac makeup courses
mac makeup cheap
wholesale makeup mac
mac makeup palettes wholesalewholes ale mac makeup china
Personalized Tee shirts
 
 
#5 wholesale mac makeup brushesagsradagosmghz 21-12-2013 14:46
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
??ttp://www.muhabbatein.com
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
mac makeup tutorials
cheap mac makeup
mac makeup brushes wholesale
real mac makeup wholesalebuy mac makeup wholesale
Move across lots of enlightening Waterproof spencer through aktive8 this matches one's own aspirations as well fo
 
 
#4 mac makeup canadaamadagosmghz 10-12-2013 19:59
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
mac makeup brush set
mac makeup wholesale uk
mac makeup ireland
wholesale mac makeup ukmac makeup brushes wholesale
Although Northern part Facing sort nuptse cover is a bit highly-priced, clients carry on and rather have this item since an excellent the very best bargain.
 
 
#3 wholesale makeup macamadagoses 30-11-2013 03:58
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
http://www.wholesalemacmakeupp.org/
mac makeup artist
makeup wholesale mac
mac makeup brushes wholesale
wholesale mac makeup distributorswho lesale makeup mac
Its full of great power to allow them to fat loss rate and furthermore responds cook while you are resisting moisture. The North Have to deal with female nuptse shirt endures a versatile as well as a verified back cover.
 
 
#2 mac makeup canadaamadagoses 27-11-2013 20:30
??ttp://goo.gl/gW2IOM
??ttp://goo.gl/gW2IOM
http://barrosalgadosantana.com/MAC_MAKEUP_WHOLESALE.html
??ttp://goo.gl/gW2IOM
mac makeup outlet
mac makeup outlet
cheap mac makeup wholesale
cheap mac makeup ukmac makeup tutorials
 

Niestety nie mo?esz umie?ci? komentarza. Prosz? zalogowa? si? na stronie, aby mc komentowa? artyku?y.

Polub nas na Facebooku