In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Samorz?d Komisje problemowe

Komisje Problemowe PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Samorz?d S?uchaczy LUTW wybierany jest na walnym zebraniu s?uchaczy i funkcjonuje za po?rednictwem Rady Samorz?du i Komisji Problemowych.


Komisje porblemowe Samorzadu S?uchaczy:

  • Komisja Organizacyjna – zajmuje si? organizacj? uroczysto?ci i spotka? zwi?zanych z dzia?alno?ci? LUTW
  • Komisja Integracji S?uchaczy – zajmuje si? dzia?aniami sprzyjaj?cymi rozwojowi wi?zi mi?dzy s?uchaczami LUTW, organizuje spotkania, zabawy i imprezy integracyjne
  • Komisja do spraw kontaktów z filiami LUTW i innymi UTW – utrzymuje kontakty z filiami LUTW i innymi UTW poprzez  wymian? do?wiadcze?, kontakty okoliczno?ciowe, reprezentowanie s?uchaczy LUTW wobec innych placówek.
  • Komisja Rewizyjna – zajmuje si? prawid?owym funkcjonowaniem Samorz?du LUTW oraz gospodark? finansow? prowadzon? przez Rad? Samorz?du.
  • Kole?e?ska Komisja Rozjemcza – rozpatruje nieporozumienia mi?dzy s?uchaczami LUTW.
  • Zespó? Redakcyjny „Z ?ycia LUTW” – zajmuje si? dzia?alno?ci? zwi?zan? z wydawaniem biuletynu s?uchaczy LUTW tzn. gromadzeniem materia?ów, przygotowaniem do druku, kolporta?em.
 

Niestety nie mo?esz umie?ci? komentarza. Prosz? zalogowa? si? na stronie, aby mc komentowa? artyku?y.

Polub nas na Facebooku