In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

LUTW Projekty Zrealizowane Kurtna w gr?

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Projekt "Kurtyna w gór?" by? realizowany w ramach konkursu dotacyjnego
„Seniorzy w akcji”. Koordynator projektu by?a Pani El?bieta Iwanicka. W dzia?aniach projektowych uczestniczyli studenci, seniorzy i uczniowie szko?y podstawowej przy Pogotowiu Opieku?czym w Lublinie. Wzi?li udzia? w rocznych dzia?aniach plastycznych i teatralnych.
Seniorzy i studenci to cz?onkowie Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza, dzia?aj?cego w ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów przy TWWWP O/Lublin.

Aktywno?ci w projekcie:

 • Seminarium – Poznajemy ?rodowisko Pogotowia Opieku?czego.
 • Warsztaty fotograficzne , wycieczka plenerowa.
 • Warsztaty plastyczne – Robimy „co? z niczego”.
 • Warsztaty plastyczne - robienie Kwitów z krepiny.
 • Wyjazd do Skrzynic – ca?odzienna wycieczka, warsztaty.
 • Warsztaty plastyczne-strój dla wró?ki ,robimy korale .
 • Warsztaty dla uczestników projektu z programu „RITA”
 • podczas spotkania z seniorami  z Brze?cia na Bia?orusi.
 • Warsztaty plastyczne „Id? ?wi?ta".
 • Warsztaty plastyczne - dekoracj? na choink?.
 • Udzia? w Jubileuszowej X „Wigilia Starego Miasta” dla mieszka?ców Lublina.
 • Spotkanie Wigilijne na Starym Mie?cie.
 • Systematyczne warsztaty teatralne - seniorzy, studenci  i dzieci

Tak pisz? sami o sobie:

"Nasza praca jest doceniana, zauwa?ana przez media, MOPR oraz samych podopiecznych Bardzo nas to cieszy. Do?wiadczenia nasze utwierdzaj? nas w g??bokim przekonaniu ?e to co robimy ma sens, jest dostrzegane o czym ?wiadcz? liczne zaproszenia do sta?ej wspó?pracy .

Jeste?my bardzo dumni z tego co robimy, praca dla innych przynosi nam du?o satysfakcji, wzmacnia poczucie naszej  warto?ci, czujemy si? silniejsi,  rozwijamy si? , zdobywamy nowe do?wiadczenia, nowe znajomo?ci, przyja?nie, lepiej poznajemy siebie, jeste?my kreatywni i pe?ni entuzjazmu.

Mamy du?o lat, ale to nie znaczy,?e nie mamy swoich marze?! Po prostu nie oszukujmy si? i czerpmy rado?? z swojego ?ycia – godnie starzej?c si?.
Jeste?my aktywni i czujemy si? potrzebni innym.

Czym jest dla nas wolontariat?

wolontariat wyzwala w nas pozytywn? energi?, jeste?my pe?ni entuzjazmu, wnosi rado?? w nasze ?ycie, robimy co? po?ytecznego, dzielimy si? sob? z innym, zdobywamy nowe umiej?tno?ci, do?wiadczenia, wnosimy rado?? i u?miech w ?ycie tych z ktorymi jeste?my, czujemy du?? satysfakcj?ze swoich dzia?a?, poznajemy nowych ludzii, jeste?my kreatywni, lepiej rozumiemy zmieniaj?cy si? ?wiat, poznajemy siebie, stajemy si? m?odsi!

Szczegó?y dotyczace realizacji projektu mo?na znale?? na stronie Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza http://www.wkw.free.art.pl oraz w naszej galerii zdj??.

 

Niestety nie mo?esz umie?ci? komentarza. Prosz? zalogowa? si? na stronie, aby mc komentowa? artyku?y.

Polub nas na Facebooku