81 537 28 65 sekretariat.lutw@gmail.com

Studenci o LUTW

Informacje o LUTW

Ucz się! Baw! Żyj!
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem spotkań osób, które dzięki wzajemnym kontaktom, podobnym zainteresowaniom, różnym formom aktywności, tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu siebie.

Zajęcia realizowane w LUTW mają charakter rozwojowy. Celem organizowanych zajęć edukacyjnych jest popularyzacja nauki, zaś metodyka prowadzonych zajęć dostosowana jest do wieku i wymagań studentów.

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Światowej Organizacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA (Association internationale des Universités du troisième âge), powołanej w 1975 r. AIUTA pełni rolę eksperta od problematyki gerontologicznej w organizacjach międzynarodowych. Jest uznana m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy, Radę Europy.

AIUTA – Karta Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Szczegóły dotyczące organizacji znajdziesz powyżej w zakładce O LUTW