In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Imieniny: Monika, Cezary, Jzef, 27 sierpie 2012

Zapisy na rok akademicki 2016/2017 PDF Drukuj Email

Zapisy na rok akademicki 2016/2017 dotychczasowych słuchaczy. re

30 czerwca upłynął termin skaładania deklaracji i zapisów na zajecia w roku akademickim 2016/2017.

Zgodnie ze złożoną deklaracją, przypominamy że ostateczny zapis na zajęcia w zespołach zainteresowań nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za uczestnictwo. Termin wpłat za udział w zespołach zainteresowań, upływa 31 sierpnia 2016 r.       O przyjęciu do zespołu decyduje kolejność złożonych deklaracji i wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy więc o terminowe regulowanie zobowiązań.

REGULAMIN OPŁAT

  1. Słuchacz LUTW zobowiązuje się wnosić opłaty określone w wysokości ustalonej przez Zarząd TWWP uchwałą z dnia 14 kwietnia 2015 roku.
  2. Wysokość opłaty rocznej na działalność statutową wynosi 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) i jest płatna do 30 czerwca na wskazane konto (TWWP Oddział w Lublinie, ul. Narutowicza 41/1).
  3. Opłata roczna na działalność statutową nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu zajęć w danym roku akademickim.
  4. Wniesienie opłaty rocznej uprawnia do zapisu na wybrane przez siebie zajęcia w zespołach zainteresowań.
  5. Opłaty za zajęcia w zespołach zainteresowań są w wnoszone jednorazowo lub semestralnie, w następujących terminach (za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na konto TWWP): a) do 31 sierpnia 2016 r – za semestr zimowy, b)  do 8 stycznia 2017 r. – za semestr letni.
  6. Słuchacz LUTW nie ponosi dodatkowych opłat za wydanie:  legitymacji studenckiej, wydanie indeksu, wydanie harmonogramu zajęć,  uczestnictwo w imprezach otwartych organizowanych dla słuchaczy LUTW.

7. W przypadku zmiany wysokości opłaty za zajęcia w zespołach zainteresowań LUTW lub zmiany numeru konta banko­wego, na które Słuchacz wnosi opłatę, TWWP zawiadamia o tym Słuchacza na miesiąc przed terminem wprowadzenia zmian.

8. W przypadku zmiany wysokości opłaty za zajęcia w zespołach zainteresowań LUTW, Słuchacz może, w terminie14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty złożyć do TWWP pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach zespołu zainteresowań. Oświadczenie to stanowi rezygnację z zajęć w zespołach LUTW i jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

9.   W przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego, Słuchaczowi przysługuje zwrot całości wniesionej opłaty za zajęcia w zespołach zainteresowań.

10.W przypadku rezygnacji z zajęć w wybranych przez siebie zespołach zainteresowań do 14 dnia od rozpoczęcia zajęć Słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty.

11.  LUTW dokonuje zwrotu opłaty na wskazane w podaniu konto w terminie jednego miesiąca od pisemnego zgłoszenia żądania przez Słuchacza, w formie pisemnej do Zarządu TWWP Oddział w Lublinie.

12.  Słuchacz LUTW zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej zmianie adresu wskaza­nego przez słuchacza jako adres do korespondencji.

 
Wakacje z Radą Samorządu-2016 PDF Drukuj Email

"Seniorzy - Seniorom" - Wakacje 2016

Wykłady - poczatek 5 lipca o godz. 11.00 w sali 101 na Uniwersytecie Przyrodniczym, ul. Akademicka 15

Wycieczki, Spacery Tematyczne (według harmonogramu - poniżej) - poczatek 6 lipca. 

 
Przerwa wakacyjna PDF Drukuj Email

W związku z remontem budynku przy ul. Czwartaków 15, wystąpia utrudnienia w kontakcie z sekretariatem LUTW w okresie letnim. Przypominamy, że zapisy, składanie deklaracji,  trwają tylko do końca czerwca. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Od 29 czerwca do 30 września zapraszamy do punktu informacyjnego, zorganizowanego w budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS - ul. Langiewicza 22, od poniedziałku do czwartku w godzinch  11-13 oraz  podczas wakacyjnych wykładów wtorkowych.

Przepraszamy za brak kontaktu telefonicznego.

 
Kierownictwo LUTW PDF Drukuj Email

 

Dyrektor LUTW

Małgorzata Stanowska

Przewodnicząca Rady Naukowej

dr hab. Stanisława Steuden

Prezes TWWP

Zofia Frajnt


 

Imię:

E-mail:

Polub nas na Facebooku